Subsidie & Energielabel

Subsidie voor de isolatie van uw woning

Voor het isoleren van uw huis of pand zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot subsidies.

Als u woningeigenaar bent en voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd, dan kunt u een subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aanvragen. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

De SEEH voor eigenaar én bewoner geeft u de mogelijkheid om vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020 hiervoor in aanmerking te komen. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor energiebesparende maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd aan uw woning. 

Voorwaarden aanvragen subsidie

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u voor de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) in aanmerking wilt komen, moeten er minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitgevoerd worden. Pas nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald kan de subsidie aangevraagd worden. Een andere voorwaarde is dat u niet eerder SEEH subsidie kreeg en u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een eigenaar-bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.

Energielabel

De voordelen van een energielabel

Het is verplicht om een energielabel te hebben. De energielabel wordt overgedragen bij verkoop of verhuur van een woning.

Een energielabel geeft inzicht in de energieprestaties van uw woning. Naast de totale energiebehoefte in MJ (Mega Joules) wordt een onderverdeling gemaakt in elektriciteits-, gas- en warmtegebruik.

Energiebesparing begint bij bewustwording. Het is handig om te weten wat energie kost of hoeveel u ongewild “uit het raam gooit”. Een energielabel geeft u inzicht in de energiestromen of waar energie verloren gaat.

Het energielabel is de basis voor energiebesparing.